Thema

‘’Als een scheikundige reactie sneller of schoner verloopt dankzij een toegevoegde hulpstof heet dat katalyse. Het bijzondere is dat een katalysator een chemische reactie kan beïnvloeden zonder zelf verbruikt te worden. Een katalysator neemt ‘de top van de berg weg om een reactie op te starten.’’
– Bron: Nemo Kennislink, Wat is Katalyse? – 

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze dynamische maatschappij. Innovatieve ontwerpen, uitvindingen en oplossingen volgen elkaar in rap tempo op. We staan aan het  begin van een nieuw tijdperk waarin ontwikkelingen niet meer lineair verlopen, maar exponentieel stijgen tot grote resultaten. De relatie tussen maatschappij en innovatie wordt steeds vaker gezien als een katalytische reactie. Hierbij wordt een stof toegevoegd om de reactie mogelijk te maken en sneller te laten verlopen, zonder dat de stof daarbij zelf verbruikt wordt. Wij als Delftse studenten vormen het begin van deze versnelde reactie, wij zijn de toegevoegde stof, de katalysator. Constante vooruitgang en cruciale techniek maken ons essentieel. In de verre toekomst, maar ook dichtbij. Want deze zomer zal ons hoogtepunt plaatsvinden en daar werken we hard naartoe!

Wij maken. Wij vormen. Wij zetten het neer.
Wij zijn de onmisbare stof om te gaan, om te groeien.
Wij zijn Katalyse, onmisbaar voor impact!

 

Dit thema is bekend gemaakt met een presentatie in de Oude Kerk, dankzij de ProDeCo heel mooi gevisualiseerd in een korte video.